Naujų technologijų panaudojimas SVĮ bendradarbiavimo stiprinimui pasienio regionuose Suvalkuose ir Alytuje – EMILY

Projektas vykdomas pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą, skirtą skatinti tvarų Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono vystymąsi didinant ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. Programą iš dalies finansuoja Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondas.

Gerosios praktikos vadovas

Socialinių technologijų panaudojimas pasienio regione bei geroji socialinių technologijų panaudojimo praktika.

Gerosios praktikos vadovas

Dokumentų valdymas

Dokumentų valdymo sistema skatinanti pasienio įmonių bendradarbiavimą.

Dokumentų valdymas

Interaktyvus vadovas

Pagrindiniai momentai planuojant socialinių technologijų panaudojimą įmonėje bei naudingų sprendimų duomenų bazė.

Interaktyvus vadovas

"Businesses have just begun to understand the ways in which social technologies can create value"

McKinsey Global Institute, 2012.